Informace

Akce pořádané pro děti v průběhu školního roku

  • Mikulášská nadílka, vánoční besídky, vánoční nebo velikonoční jarmarky, zápis nanečisto a veselý zápis do 1.třídy, tradiční maškarní rej, zimní výjezdy na Pustevny, zábavný Den dětí, zahradní slavnost pro rodiče a děti na závěr šk.roku, výtvarné výstavy na chodbách školy, cvičení v přírodě, víkendové turistické výlety do okolí města, v rámci TV plavecký výcvik a bruslení, dle možností a sněhových podmínek lyžařský kurz, pobyty v přírodě, zájezdy do divadla v Novém Jičíně, do divadla loutek v Ostravě, exkurze, návštěvy kulturních akcí pořádaných MKA a ZUŠ, besedy v městské knihovně, přehlídky práce policie a hasičů a plno dalších. Úzká je také spolupráce s MŠ Na Zahradách a MŠ Tylovice, jejichž děti nás pravidelně navštěvují a seznamují se se školou, chodí cvičit do naší tělocvičny a mají u nás keramický kroužek.
  • Každoročně pořádáme pro děti a jejich rodiče několik odpoledních výtvarných seminářů „Tvoření pro radost“, kde mají možnost seznámit se s různými výtvarnými technikami.
  • přibližně měsíc před zápisem do 1.třídy míváme Den otevřených dveří, spojený se zápisem nanečisto ( letos budou poprvé zápisy do 1.tříd probíhat v měsíci dubnu, takže zápis nanečisto plánujeme začátkem března )
  • Informace a fotografie ze školních akcí najdete v naší vývěsce na Masarykově náměstí (vedle bistra U Libuše) a také v místním tisku (Spektrum).
Stránky vytvořil David Křenek