Informace

Školská rada

V roce 2006 byla při škole zřízena školská rada, která se schází minimálně dvakrát za školní rok. Je složena ze dvou zástupců zřizovatele ( Města Rožnova ), ze dvou zástupců zákonných zástupců žáků a dvou zástupců ped.pracovníků.

16.září 2014 proběhly nové volby do ŠR za zákonné zástupce. Zvoleni byli:

Ing.Hana Kubelová ( paní Svačinová se svého členství na konci šk.roku vzdala ). Její místo ve ŠR zaujala na jeden rok náhradnice paní Michaela Kudelová, která ve volbách 16.9.2014 skončila na 3.místě.

Další členové ŠR:

  • za zřizovatele: MVDr.Jana Malcová, Zdeňka Malenovská ( obě byly jmenovány členkami školské rady s účinností ode dne 15.1.2016 )
  • za pedagogické pracovníky: Mgr.Eva Veselá ( znovuzvolena 18.9.2014 ), Mgr.Hana Vavrečková

Předsedkyně školské rady:

Ing.Hana Kubelová, kontakt: hanka.kubelova@tiscali.cz

Stránky vytvořil David Křenek