Rodičům

Třídní schůzky

12.10.2017 – plenární schůze s rodiči, třídní schůzky ve všech třídách ( 15.30 hodin )

  • společné zahájení proběhne ve školní jídelně, kde vám podá informace školní psycholožka Mgr.Eva Oralová
  • poté se všichni přesunou do svých tříd – zde již proběhne program dle pozvánky, kterou obdržely děti od svých vyučujících
Stránky vytvořil David Křenek