Informace

Zájmové útvary ve školním roce 2016/2017

  • Výtvarná výchova ( 1.- 5.tř. ) – E. Veselá – středa 13.15.- 14.45
  • AJ hrou ( 1.,2.tř. ) – Z.Dopaterová – pondělí 12.00 – 12.45
  • Pohybové hry ( 1.,2.tř. ) – H.Vavrečková – středa 13.15 – 14.00
  • Stolní tenis ( 1.- 3.tř. ) – I.Kokinopulosová – pondělí 13.15 – 14.00
  • Stolní tenis ( 4.,5.tř. ) – L.Štěpánek – pondělí 14.00 – 14.45
  • Basketbal – ( 4.,5.tř. ) – L.Štěpánek – pátek 13.15 – 14.00
  • Keramika ( 1.- 5.tř. ) – K.Cábová ( externí pracovnice ) – pátek 13.30 – 15.00 ( jednou za 14 dnů – pokud se přihlásí více dětí, budou rozděleny dle věku )
  • Veselá věda – ( 1.- 5.tř. ) – R.Adamec ( externí pracovník ) – čtvrtek 14.00 – 15.00 ( kroužek zahájil svou činnost 3.11.2016 )

Děvčata se mohou přihlásit do aerobiku a step aerobiku, který povede p.Vostárková každý čtvrtek od 14.30 do 17.00 hod. v tělocvičně naší školy. Děvčata budou rozdělena na mladší a starší. Lístečky s podrobnějšími informacemi budou rozdány na začátku šk.roku.

V rámci školní družiny máme v plánu zavést kroužek aerobiku. Sem by se mohla přihlásit děvčata, která navštěvují školní družinu. Kroužek povede vychovatelka ŠD Natálie Maléřová.

Každou středu od 7.00 do 7.45 hod. bude pro děti přístupný internet v naší počítačové učebně. Sem se děti nepřihlašují, mohou přijít kdykoliv podle chuti.

Každý čtvrtek od 7.00 do 7.50 hod. si mohou děti půjčovat knihy ve školní knihovně.

Stránky vytvořil David Křenek