Informace

Zájmové útvary ve školním roce 2017/2018

  • AJ hrou ( 1.,2.tř. ) – E.Veselá – pondělí 12.00 – 12.45
  • Pohybové hry ( 1.,2.tř. ) – H.Vavrečková – pátek 12.00 – 12.45
  • Cvičení s hudbou ( 1.- 5.tř. ) – Z.Dopaterová – středa 13.15 – 14.00
  • Stolní tenis ( 1.,2.tř. ) – I.Kokinopulosová – úterý 12.00 – 12.45
  • Stolní tenis ( 3.,4.,5.tř. ) – L.Štěpánek – úterý 13.15 – 14.00
  • Kreativní tvořivá dílna ( 1.- 5.tř. ) – v naší škole pod hlavičkou SVČ – středa 14.00 – 16.00
  • Přírodovědný kroužek ( 1.- 5.tř. ) – v naší škole pod hlavičkou SVČ – čtvrtek 13.00 – 14.30
  • Keramika ( 1.- 5.tř. ) – K.Cábová ( externí pracovnice ) – pátek 13.30 – 15.00 ( jednou za 14 dnů – pokud se přihlásí více dětí, budou rozděleny dle věku )
  • Veselá věda – ( 1.- 5.tř. ) – ( externí pracovník ) – den a hodina se upřesní dle počtu přihlášených dětí ( informace o tomto zájmovém útvaru najdete v sekci Aktuálně )

Děvčata a nově i chlapci se mohou přihlásit do Pohybové všestrannosti ( dříve aerobik a step aerobik ), který povede p.Vostárková každý čtvrtek ( mladší dívky od 13.30 do 14.30, chlapci od 14.30 do 15.30, starší dívky od 15.30 do 17.00 hod. ) v tělocvičně naší školy.

Nabídku zájmových útvarů společně s přihláškou dostanou děti na začátku školního roku. Přihlášky odevzdají nejpozději do úterý 12.9. Zájmové útvary zahájí svou činnost v týdnu od 18.září.

Každou středu od 7.00 do 7.45 hod. bude pro děti přístupný internet v naší počítačové učebně. Sem se děti nepřihlašují, mohou přijít kdykoliv podle chuti.

Každý čtvrtek od 7.00 do 7.50 hod. si mohou děti půjčovat knihy ve školní knihovně.

Stránky vytvořil David Křenek