Základní škola Záhumení
Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení

Informace

Akce pořádané pro děti v průběhu školního roku

Pravidelné akce

 • drakiáda (školní družina)
 • tvoření s rodiči (vánoční, velikonoční,…)
 • mikulášská nadílka
 • vánoční turnaj stolního tenisu
 • maškarní rej (školní družina)
 • třídní besídky (Den matek,…)
 • školní výlety

Kulturní akce

 • zájezdy do Beskydského divadla v Novém Jičíně, do Divadla loutek v Ostravě
 • návštěvy kulturních akcí pořádaných ZUŠ a MKA
 • besedy v městské knihovně (knihovnické lekce)
 • besedy organizované v rámci prevence sociálně patologických jevů

Exkurze

 • hvězdárna Valašské Meziříčí, Planetárium Ostrava
 • zámek Kinských a Lešná u Valašského Meziříčí
 • Ovocentrum ve Valašském Meziříčí

Sportovní aktivity

 • cvičení v přírodě – turistické vycházky
 • v rámci TV plavecký výcvik a bruslení
 • účast na sportovních soutěžích

Spolupráce s MŠ

 • spolupráce s MŠ Na Zahradách a s MŠ Tylovice (vzájemné návštěvy , aktivity)