Informace

Akce pořádané pro děti v průběhu školního roku

  • Mikulášská nadílka, vánoční besídky, tradiční Adventní jarmarky, zápis nanečisto, maškarní rej, sezónní výjezdy na Pustevny, oslavy Dne Země a Dne dětí, zahradní slavnost pro rodiče a děti na závěr šk.roku, cvičení v přírodě, v rámci TV plavecký výcvik a bruslení, dle možností a sněhových podmínek lyžařský kurz, pobyty v přírodě, zájezdy do divadla v Novém Jičíně, do divadla loutek v Ostravě, exkurze do zámku Kinských a Lešná u Val.Meziříčí, do Ovocentra ve Val.Meziříčí, na služebnu městské policie v Rožnově aj., návštěvy kulturních akcí pořádaných MKA a ZUŠ, besedy v městské knihovně, besedy s policisty, přehlídky práce policie a hasičů a plno dalších. Úzká je také spolupráce s MŠ Na Zahradách a MŠ Tylovice, jejichž děti nás pravidelně navštěvují a seznamují se se školou, chodí cvičit do naší tělocvičny a mají u nás keramický kroužek.
  • Každoročně pořádáme pro děti a jejich rodiče několik odpoledních výtvarných seminářů „Tvoření pro radost“, kde mají možnost seznámit se s různými výtvarnými technikami.
  • Přibližně měsíc před zápisem do 1.třídy míváme Den otevřených dveří, spojený se zápisem nanečisto.
  • Informace a fotografie ze školních akcí najdete v naší vývěsce na Masarykově náměstí (vedle bistra U Libuše) a také v místním tisku (Spektrum).
Stránky vytvořil David Křenek