Základní škola Záhumení
Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení

Návrat žáků 1. a 2. tříd do školy 18.11. 2020

Návrat žáků 1. a 2. tříd do školy 18.11. 2020

12.11.2020

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Organizace vyučování

Prezenční výuka je ze zákona povinná, platí aktualizovaný školní řád.

 1. Žáci při příchodu do školy a odchodu ze školy budou dodržovat bezpečnostní vzdálenosti tak, aby se neshlukovali do skupin a nekomunikovali spolu žáci rozdílné třídy.
 2. Zákonní zástupci, příbuzní a cizí osoby mají nadále omezen (zakázán) vstup do prostor školy. Mohou být vpouštěni výjimečně, pouze po domluvě s vyučujícím nebo s vedením školy.
 3. Rozvrh je platný tak, jak je zveřejněn na web. stránkách školy (platnost od 5.10.2020).
 4. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Místo HV a TV budou žáci chodit na vycházky nebo provádět jiné aktivity ve svých třídách.
 5. Po celou dobu pobytu ve škole, včetně pobytu ve ŠD i venku (pokud budou v těsné blízkosti na vycházce) musí žáci i pedagogičtí pracovníci nosit roušku.

Školní družina

Organizace a provoz je upraven vzhledem k vládním opatřením a organizačně-personálním možnostem školy.

Provoz ráno: 7:00 – 7:45

Provoz odpoledne: 12: 00 – 15:00

Žáci 1. třídy se budou pohybovat ráno i odpoledne v místnosti II. oddělení ŠD, kde budou pod stálým dohledem slečny vychovatelky Dominiky Cábové (zástup za pana J. Hausera).

Žáci 2. třídy se budou pohybovat ráno i odpoledne v místnosti I. oddělení ŠD, kde budou pod stálým dohledem paní vychovatelky Venduly Kunertové.

Proto u hlavního vstupu zvoňte na zvonky pro uvedená oddělení.

Školní stravování od 18. 11. 2020

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

 • udržovaní maximálního možného rozestupu mezi žáky z různých tříd
 • u jednotlivých tříd dodržovat odlišné časy příchodů a odchodů do školní jídelny
 • optimálně zajistit účast jedné samostatné třídy v jídelně po dobu konzumace oběda
 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry)
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti
Zpět na výpis