Rodičům

Omlouvání žáků

(viz. DOKUMENTY – Školní řád)

Nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka

  • ústně – osobně nebo telefonicky
  • písemně do ŽK nebo deníčku

Uvolňování žáků při absenci známé předem:

  • na dobu do 3 vyučovacích dnů uvolňuje třídní učitelka na žádost zákonných zástupců – žádost i povolení může být ústní
  • při absenci delší než 3 vyučovací dny uvolňuje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců

Každá absence musí být zdůvodněna písemně v Deníčku (1. a 2. tř.) nebo v ŽK (3. – 5. tř.) v kolonce Absence

Stránky vytvořil David Křenek