Školní družina

Ve škole máme dvě oddělení školní družiny.

1.oddělení je určeno pro žáky 1.a 2.třídy, 2. oddělení pro žáky 3.- 5.třídy.

Vychovatelé:

1.oddělení: Vendula Kunertová

2.oddělení: Jiří Hauser

Kontakt: 571 620 365, mob. 1.oddělení: 734 51 38 65, 2.oddělení: 731 640 629

Činnost

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Činnosti ve školní družině jsou pestré, střídají se a navazují na sebe. K dispozici máme hry, stavebnice, skládanky apod. Děti si povídají, hrají, malují, vyrábějí, soutěží …

Při pěkném počasí tráví odpoledne na školní zahradě, kde si najdou potřebný prostor pro svoje pohybové aktivity.

Informace o akcích školní družiny najdete v měsíčních plánech školy v sekci Aktuálně.

Provoz družiny

Provozní doba:

Ranní provoz: denně – 7.00 hod. – 7:45 hod.

Řádný provoz: od skončeného vyučování ( 11:50 hod. nebo 12:45 hod. – děti odcházejí společně na oběd a poté do ŠD ) do 16:00 hod.

Počet žáků

Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků (zákon č. 561/2004 Sb., Vyhl. č. 74/2005 Sb.).

Platba za umístění žáka v ŠD

Úplata za umístění žáka byla stanovena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a příslušnou prováděcí vyhláškou. Pro školní rok 2019/2020 činí 150,– Kč za měsíc. Platba se provádí na účet školy č. 27–6378620217/0100 buď ve dvou splátkách po 750,– Kč ( 1.splátka na 1.pololetí šk.roku do konce září, 2.splátka na 2.pololetí šk.roku do konce února ) nebo jednorázově 1500,– Kč na celý šk.rok ( do poloviny října ). Do poznámky k platbě uveďte příjmení a třídu dítěte.

Stránky vytvořil David Křenek