Základní škola Záhumení
Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení

Rodičům

Kontakt na školní psycholožku:

- osobně bez objednání každý čtvrtek 9:15 – 14:00 (místnost školní knihovny na patře vedle kanceláře školy)

- každý čtvrtek 8:00 – 9:15 na objednání

- email: jana.mynarova@roznov.cz

- telefon: 731 630 308


Na novou školní psycholožku, Mgr. Janu Mynářovou, se můžete obracet s těmito potížemi:

  • děti obtížně zvladatelné
  • výchovné problémy dětí (vzdor, problémový vztah k sourozencům, odmlouvání)
  • poruchy pozornosti a hyperaktivita
  • úzkostné a depresivní stavy (strach z kolektivu, plachost, nervozita)
  • noční děsy a pomočování
  • lhaní a problémy s autoritami
  • šikana, kyberšikana, vylučování z kolektivu
  • vyrovnávání se s rozvodem/roz­chodem rodičů

Problémy výše uvedeného charakteru jsou vždy spjaty s vlivem prostředí, ať už rodinného či školního, ve kterém se dítě většinu času nachází. Proto efektivní pomoci dítěti se dá docílit pouze v úzké spolupráci psychologa s rodiči a učiteli.

Jak tedy spolupráce s psycholožkou probíhá?

Obrací-li se na psycholožku s problémem rodič, pozve si ho psycholožka na konzultaci bez účasti dítěte, kde společně proberou zakázku rodiče a co je cílem vzájemné spolupráce. Na prvním setkání rodič popíše, co trápí jeho osobně, co trápí jeho dítě, psycholožka se bude ptát i na celkovou anamnézu dítěte, jinými slovy, jak se vyvíjelo od narození až do současnosti. Dále se bude zajímat o to, jak doposud situaci řešili, co fungovalo lépe, a co vůbec. Psycholožka povede rodiče k zamyšlení nad nejlepšími možnostmi řešení v jeho konkrétní situaci, případně dá tipy na další možnosti. Rodič se rozhodne, které věci uvede do praxe a na dalším setkání po dvou až třech týdnech s psycholožkou vyhodnotí, co je efektivní a co méně. Psycholožka na základě souhlasu ze strany rodiče začne individuálně pracovat i s dítětem, takže na následných setkáních s rodičem se mohou zpřesnit její doporučení, které má rodič aplikovat do praxe. Délka spolupráce se odvíjí od závažnosti potíží a může probíhat v řádů týdnů či měsíců, zhruba jednou až dvakrát do měsíce. S poskytováním poradenských služeb školního psychologa, se zavedením spisové dokumentace a se zpracováním a uchováním osobních a citlivých údajů o dítěti a rodině v písemné a elektronické formě musí zákonný zástupce souhlasit a tudíž pro spolupráci s psycholožkou je třeba podepsat informovaný souhlas zákonného zástupce žáka.

Obrací-li se na psycholožku s problémem dítěte učitel, činí tak po předchozím písemném souhlasu ze strany rodiče. I v tomto případě si psycholožka pozve rodiče na konzultaci s cílem zjistit anamnézu dítěte, porozumět fungování dítěte v domácím prostředí, případně zapojit rodiče do spolupráce, je-li to nutné. Případná další spolupráce s rodičem se plánuje dle jeho ochoty a míry vlivu na daný problém. Psycholožka konzultuje možnosti řešení i s učitelem, které by měl začít uvádět do praxe, a vede individuální konzultace s dítětem.