Základní škola Záhumení
Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení

Informace

Školská rada

V roce 2006 byla při škole zřízena školská rada, která se schází minimálně dvakrát za školní rok. Je složena ze dvou zástupců zřizovatele (Města Rožnova p. R.), ze dvou zástupců zákonných zástupců žáků a dvou zástupců pedagogických pracovníků.

29. září 2020 proběhly volby do ŠR za zákonné zástupce.

Zvoleni byli: pan Jiří Martinek a pan Pavel Šústek

29. září 2020 proběhly také volby za pedagogické pracovníky.

Zvoleni byli: Mgr. Iva Kokinopulosová a Mgr. Miroslav Macháč

Další členové ŠR:

za zřizovatele: MVDr. Jana Malcová, Ing. Petra Kafková (obě byly jmenovány členkami ŠR s účinnosti ode dne 11.2. 2019

Na schůzi školské rady konané dne 7. 10. 2020 byl zvolen předsedou ŠR pan Mgr. Miroslav Macháč.