Informace

Školská rada

V roce 2006 byla při škole zřízena školská rada, která se schází minimálně dvakrát za školní rok. Je složena ze dvou zástupců zřizovatele ( Města Rožnova ), ze dvou zástupců zákonných zástupců žáků a dvou zástupců ped.pracovníků.

12.října 2017 proběhly volby do ŠR za zákonné zástupce. Zvoleni byli:

Hedvika Děcká a Monika Kuchyňová

12.října 2017 proběhly také volby za pedagogické pracovníky. Zvoleni byli:

Mgr.Iva Kokinopulosová a Mgr.Hana Vavrečková

Další členové ŠR:

za zřizovatele: MVDr.Jana Malcová, Ing.Petra Kafková ( obě byly jmenovány členkami školské rady s účinností ode dne 11.2.2019 )

Předsedkyně školské rady: Hedvika Děcká

Stránky vytvořil David Křenek