Projekty

Olympijský víceboj na konci školního roku

Přidáno 25.6.2015

Všechny děti naší školy v tomto pololetí absolvovali Sazka Olympijský víceboj a splnili všech 8 disciplin. Každý žák obdrží sportovní vysvědčení společně se školním vysvědčením na konci školního roku. Na sportovním vysvědčení žáka najdete přehled výkonů ze

...

Jak plníme disciplíny Olympijského víceboje

Přidáno 28.5.2015 Jak plníme disciplíny Olympijského víceboje

Ke konci roku 2014 jsme úspěšně ukončili první polovinu plnění disciplín Olympijského víceboje ( o zapojení naší školy do něj jsme informovali na začátku školního roku ). Musíme se pochválit, že z cca 900 zapojených škol z celé ČR splnilo všechny disciplíny ně

...

Olympijský víceboj

Přidáno 28.5.2015

Naše škola se již podruhé ( vloni jako jediná z Rožnova ) zapojila do celostátního sportovního projektu Olympijský víceboj. Žáci budou během celého školního roku plnit řadu sportovních disciplín a porovnávat své vlastní výsledky v pololetí a na konci šk.roku. A proto

...

Zapojení do projektu Města Rožnov pod Radhoštěm

Přidáno 28.5.2015 Zapojení do projektu Města Rožnov pod Radhoštěm

Zvyšování kvality základního vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm

Naše škola je zapojena do projektu, který realizuje město Rožnov pod Radhoštěm. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost, oblast podpory Zvyšování

...

Stránky vytvořil David Křenek