Rodičům

Třídní schůzky

9.9. – třídní schůzka s rodiči 2.třídy ( od 16.00 hod. )

26.9. – společná schůze s rodiči všech tříd ( plenární schůze ) – od 15.30 hod. v jednotlivých učebnách

Program:

  • seznámení s Výroční zprávou o činnosti školy za šk.rok 2018/2019,
  • seznámení se Školním řádem,
  • seznámení s hospodařením Nadačního fondu za šk.rok 2018/2019,
  • návrh a schválení příspěvku do NF,
  • co chystáme v tomto školním roce,
  • podněty a návrhy, týkající se činnosti školy, z Vaší strany,
  • třídní schůzky – informace o prospěchu a chování dětí

18.11. – konzultační hodiny ve všech třídách ( od 15.00 hodin )

27.1. – třídní schůzky ( popř.dle domluvy konzultační hodiny ) ve 2.- 5.třídě( od 15.30 hod. )

  • v 5.třídě společná třídní schůzka – návštěva ředitelů úplných základní škol v Rožnově.

( 15.40 – ZŠ Pod Skalkou, 16.00 – ZŠ Videčská, 16.20 – ZŠ 5.května. P. ředitelka gymnázia se omluvila z důvodu klasifikační porady, kterou mají ve stejném termínu )

28.1. – třídní schůzka v 1.třídě ( 15.00 hodin )

Stránky vytvořil David Křenek