Rodičům

Třídní schůzky

9.9. – třídní schůzka s rodiči 2.třídy ( od 16.00 hod. )

26.9. – společná schůze s rodiči všech tříd ( plenární schůze ) – od 15.30 hod. v jednotlivých učebnách

Program:

  • seznámení s Výroční zprávou o činnosti školy za šk.rok 2018/2019,
  • seznámení se Školním řádem,
  • seznámení s hospodařením Nadačního fondu za šk.rok 2018/2019,
  • návrh a schválení příspěvku do NF,
  • co chystáme v tomto školním roce,
  • podněty a návrhy, týkající se činnosti školy, z Vaší strany,
  • třídní schůzky – informace o prospěchu a chování dětí
Stránky vytvořil David Křenek