Informace

Zájmové útvary ve školním roce 2018/2019

  • AJ hrou ( 1.tř. ) – I.Kokinopulosová – pátek 12.00 – 12.45
  • Taneční hrátky (dříve Cvičení s hudbou ( 1.- 5.tř. ) – Z.Dopaterová – středa 13.15 – 14.00
  • Stolní tenis ( 1.,2.tř. ) – I.Kokinopulosová – pondělí 12.00 – 12.45
  • Stolní tenis ( 3.,4.,5.tř. ) – L.Štěpánek – pondělí 13.15 – 14.00
  • Kreativní tvořivá dílna ( 1.- 5.tř. ) – v naší škole pod hlavičkou SVČ – středa 14.00 – 16.00
  • Přírodovědný kroužek ( 1.- 5.tř. ) – v naší škole pod hlavičkou SVČ – čtvrtek 13.00 – 14.30
  • Keramika ( 1.- 5.tř. ) – K.Cábová ( externí pracovnice ) – pátek 13.30 – 15.00 ( jednou za 14 dnů – sudý týden ) – pokud se přihlásí více dětí, budou rozděleny dle věku
  • Veselá věda – ( 1.- 5.tř. ) – ( externí pracovník ) – den a hodina se upřesní dle počtu přihlášených dětí ( informace o tomto zájmovém útvaru najdete v sekci Aktuálně )

Nabídnutý kroužek Basketbalu byl zrušen z důvodu malého zájmu dětí ( přihlášeni pouze 3 chlapci ).

Děvčata a chlapci se mohou přihlásit do Pohybové všestrannosti ( dříve aerobik a step aerobik ), který povede p.Vostárková každé úterý od 14.30 do 15.30 ( chlapci ) a čtvrtek od 14.30 do 15.30 ( ml.dívky ) a od 15.30 do 17.00 hod. ( st.dívky ) v tělocvičně naší školy.

Nabídku zájmových útvarů společně s přihláškou dostanou děti na začátku školního roku. Přihlášky odevzdají nejpozději do pondělí 10.9. Zájmové útvary zahájí svou činnost v týdnu od 17.září, pohybová všestrannost ve čtvrtek 13.9.

Každý čtvrtek od 7.00 do 7.45 hod. bude pro děti přístupný internet v naší počítačové učebně. Sem se děti nepřihlašují, mohou přijít kdykoliv podle chuti. Určeno pro děti 3.- 5.třídy.

Každý čtvrtek od 7.00 do 7.50 hod. si mohou děti půjčovat knihy ve školní knihovně.

Stránky vytvořil David Křenek